Zai00

Activity Graph

Page 1 of 5 | Next »

2017-07-10

[20:25:57] Zai00: has joined #ruby
[23:09:21] Zai00: Quit: Zai00
[23:18:55] Zai00: has joined #ruby
[23:22:49] Zai00: Read error: Connection reset by peer

2016-06-18

[13:54:08] Zai00: has joined #ruby
[13:54:12] Zai00: Client Quit

2016-06-17

[01:37:56] Zai00: Quit: Zai00
[19:30:36] Zai00: has joined #ruby
[19:48:56] Zai00: Quit: Zai00
[20:26:54] Zai00: has joined #ruby
[21:32:48] Zai00: Ping timeout: 276 seconds
[21:35:28] Zai00: has joined #ruby
[23:54:49] Zai00: Quit: Zai00
[23:55:16] Zai00: has joined #ruby
[23:55:19] Zai00: Client Quit

2016-06-16

[17:04:41] Zai00: has joined #ruby
[17:34:09] Zai00: Quit: Zai00
[18:02:06] Zai00: has joined #ruby

2016-04-12

[07:39:28] Zai00: has joined #ruby
[07:53:18] Zai00: Ping timeout: 244 seconds
[08:08:30] Zai00: has joined #ruby
[10:41:43] Zai00: Quit: Zai00
[11:06:01] Zai00: has joined #ruby
[11:10:39] Zai00: Ping timeout: 244 seconds
[12:50:30] Zai00: has joined #ruby
[13:39:50] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[13:56:07] Zai00: has joined #ruby
[14:25:31] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[14:41:52] Zai00: has joined #ruby
[14:52:38] Zai00: Read error: Connection reset by peer

2016-04-11

[12:19:19] Zai00: has joined #ruby
[13:16:05] Zai00: Quit: Zai00
[17:36:36] Zai00: has joined #ruby
[17:41:34] Zai00: Ping timeout: 260 seconds
[21:14:35] Zai00: has joined #ruby
[23:53:58] Zai00: Quit: Zai00

2016-04-10

[08:48:46] Zai00: has joined #ruby
[16:40:58] Zai00: Quit: Zai00
[21:43:29] Zai00: has joined #ruby
[23:09:39] Zai00: Quit: Zai00

2016-04-09

[00:20:07] Zai00: Quit: Zai00
[11:14:21] Zai00: has joined #ruby
[17:36:22] Zai00: Quit: Zai00
[20:31:20] Zai00: has joined #ruby
[23:22:24] Zai00: Quit: Zai00

2016-04-08

[00:44:48] Zai00: Quit: Zai00
[09:19:23] Zai00: has joined #ruby
[11:40:32] Zai00: Quit: Zai00
[12:03:57] Zai00: has joined #ruby
[12:29:53] Zai00: Quit: Zai00
[12:49:53] Zai00: has joined #ruby
[14:22:12] Zai00: Quit: Zai00
[15:39:24] Zai00: has joined #ruby
[16:59:53] Zai00: Quit: Zai00
[17:03:49] Zai00: has joined #ruby
[18:00:34] Zai00: Quit: Zai00
[18:53:07] Zai00: has joined #ruby

2016-04-07

[11:23:11] Zai00: has joined #ruby

2016-04-06

[01:22:56] Zai00: Quit: Zai00
[14:43:03] Zai00: has joined #ruby
[16:49:10] Zai00: Quit: Zai00
[17:02:22] Zai00: has joined #ruby
[17:35:05] Zai00: Quit: Zai00
[17:57:49] Zai00: has joined #ruby
[22:59:07] Zai00: Quit: Zai00

2016-04-05

[13:45:01] Zai00: has joined #ruby
[13:55:59] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[13:59:53] Zai00: has joined #ruby
[14:05:05] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[14:07:14] Zai00: has joined #ruby
[14:56:16] Zai00: Ping timeout: 264 seconds
[14:57:12] Zai00: has joined #ruby
[15:07:37] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[15:10:47] Zai00: has joined #ruby
[16:08:52] Zai00: Ping timeout: 264 seconds
[16:11:07] Zai00: has joined #ruby
[16:18:10] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[16:19:07] Zai00: has joined #ruby
[16:27:09] Zai00: Ping timeout: 260 seconds
[16:37:09] Zai00: has joined #ruby
[16:42:17] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[16:53:15] Zai00: has joined #ruby
[17:03:24] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[17:07:19] Zai00: has joined #ruby
[17:13:34] Zai00: Ping timeout: 248 seconds
[17:14:32] Zai00: has joined #ruby
[17:29:20] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[17:33:16] Zai00: has joined #ruby
[17:42:46] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[17:44:10] Zai00: has joined #ruby
[17:46:26] Zai00: Client Quit
[22:31:28] Zai00: has joined #ruby

2016-04-04

[12:11:24] Zai00: has joined #ruby
[12:32:12] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[12:33:50] Zai00: has joined #ruby
[12:34:43] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[12:42:16] Zai00: has joined #ruby
[12:59:52] Zai00: Ping timeout: 264 seconds
[13:01:05] Zai00: has joined #ruby
[13:47:43] Zai00: Quit: Zai00
[13:50:39] Zai00: has joined #ruby
[13:58:38] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[13:59:26] Zai00: has joined #ruby
[14:06:01] Zai00: Ping timeout: 250 seconds
[14:12:57] Zai00: has joined #ruby
[14:32:46] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[14:33:15] Zai00: has joined #ruby
[14:40:05] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[14:43:52] Zai00: has joined #ruby
[15:01:39] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[15:05:39] Zai00: has joined #ruby
[15:31:28] Zai00: Ping timeout: 244 seconds
[15:36:20] Zai00: has joined #ruby
[16:05:35] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[16:12:23] Zai00: has joined #ruby
[16:55:10] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[16:59:49] Zai00: has joined #ruby
[17:37:07] Zai00: Quit: Zai00
[17:50:35] Zai00: has joined #ruby
[20:31:28] Zai00: Quit: Zai00
[20:33:44] Zai00: has joined #ruby
[23:51:32] Zai00: Quit: Zai00

2016-04-03

[08:30:37] Zai00: has joined #ruby
[09:03:19] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[09:10:14] Zai00: has joined #ruby
[09:57:26] Zai00: Quit: Zai00
[11:02:03] Zai00: has joined #ruby
[11:05:30] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[11:09:42] Zai00: has joined #ruby
[12:15:56] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[12:23:15] Zai00: has joined #ruby
[13:30:43] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[13:35:07] Zai00: has joined #ruby
[17:18:26] Zai00: Ping timeout: 244 seconds
[17:19:57] Zai00: has joined #ruby
[18:29:05] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[18:32:12] Zai00: has joined #ruby
[19:42:04] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[19:45:58] Zai00: has joined #ruby
[20:41:16] Zai00: Quit: Zai00
[21:01:51] Zai00: has joined #ruby
[23:13:02] Zai00: Quit: Zai00
[23:13:34] Zai00: has joined #ruby
[23:25:34] Zai00: Quit: Zai00

2016-04-02

[08:00:23] Zai00: has joined #ruby
[10:33:14] Zai00: Quit: Zai00

2016-04-01

[09:17:54] Zai00: has joined #ruby
[12:15:38] Zai00: Quit: Zai00
[12:32:03] Zai00: has joined #ruby
[14:33:28] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[14:37:14] Zai00: has joined #ruby
[14:47:40] Zai00: Read error: Connection reset by peer
[14:50:48] Zai00: has joined #ruby
[17:34:30] Zai00: Quit: Zai00

2016-03-04

[14:33:57] Zai00: has joined #ruby
[14:34:08] Zai00: Client Quit

2016-02-23

[09:44:04] Zai00: has joined #ruby
[11:37:04] Zai00: Ping timeout: 240 seconds
[11:46:29] Zai00: Ping timeout: 240 seconds
[11:51:12] Zai00: has joined #ruby
[12:04:20] Zai00: Ping timeout: 248 seconds
[12:16:03] Zai00: Quit: Zai00

2016-02-18

[01:44:36] Zai00: Quit: Zai00
[13:04:04] Zai00: has joined #ruby
[15:24:44] Zai00: Read error: Connection reset by peer

2016-02-17

[02:35:39] Zai00: Quit: Zai00
[08:29:24] Zai00: has joined #ruby
[10:08:13] Zai00: *.net *.split
[10:09:08] Zai00: has joined #ruby

2016-02-16

[12:43:58] Zai00: has joined #ruby
[13:23:59] Zai00: Quit: Zai00
[16:03:25] Zai00: has joined #ruby
[18:31:59] Zai00: Quit: Zai00
[18:43:48] Zai00: has joined #ruby
[23:38:39] Zai00: *.net *.split

2016-02-12

[10:33:18] Zai00: has joined #ruby
[11:02:37] Zai00: Quit: Zai00
[17:05:05] Zai00: has joined #ruby
[18:33:28] Zai00: Quit: Zai00
[20:25:04] Zai00: has joined #ruby
[23:14:18] Zai00: Quit: Zai00

2016-02-11

[23:00:15] Zai00: Quit: Zai00

2016-02-10

[00:01:39] Zai00: Quit: Zai00
[08:39:27] Zai00: has joined #ruby

2016-02-09

[10:19:11] Zai00: has joined #ruby
[10:20:20] Zai00: Client Quit
[10:31:15] Zai00: has joined #ruby
[11:29:29] Zai00: Quit: Zai00
[11:54:54] Zai00: has joined #ruby
[18:31:56] Zai00: Quit: Zai00
[19:18:17] Zai00: has joined #ruby

2016-02-08

[13:35:28] Zai00: has joined #ruby
[23:19:05] Zai00: Quit: Zai00

2016-02-07

[01:09:32] Zai00: Quit: Zai00
[11:13:16] Zai00: has joined #ruby
[11:57:44] Zai00: Quit: Zai00
[15:58:23] Zai00: has joined #ruby
[22:36:25] Zai00: Quit: Zai00

2016-02-06

[10:29:13] Zai00: has joined #ruby
[14:25:40] Zai00: Quit: Zai00
[18:51:58] Zai00: has joined #ruby

2016-02-05

[01:24:08] Zai00: Quit: Zai00
[10:35:01] Zai00: has joined #ruby
[12:35:30] Zai00: Quit: Zai00
[13:26:03] Zai00: has joined #ruby
[18:35:45] Zai00: Quit: Zai00
[19:14:40] Zai00: has joined #ruby
[23:33:52] Zai00: Quit: Zai00

2016-02-04

[13:35:05] Zai00: has joined #ruby
[18:42:02] Zai00: Quit: Zai00
[20:17:36] Zai00: has joined #ruby
[23:13:45] Zai00: Ping timeout: 260 seconds
[23:23:31] Zai00: has joined #ruby

2015-12-03

[16:28:04] Zai00: has joined #ruby
[16:54:54] Zai00: Ping timeout: 260 seconds
[19:05:05] Zai00: has joined #ruby
[19:05:09] Zai00: Client Quit

2015-11-18

[08:44:11] Zai00: has joined #ruby
[12:33:47] Zai00: Quit: Zai00
[12:50:47] Zai00: has joined #ruby
[18:36:57] Zai00: Quit: Zai00
[19:26:27] Zai00: has joined #ruby
[22:53:04] Zai00: Quit: Zai00

2015-11-17

[13:23:31] Zai00: has joined #ruby
[17:39:24] Zai00: Quit: Zai00
[19:13:33] Zai00: has joined #ruby
[20:16:56] Zai00: Quit: Zai00
[20:18:24] Zai00: has joined #ruby
[20:23:43] Zai00: Quit: Zai00
[20:25:38] Zai00: has joined #ruby
[23:06:50] Zai00: Quit: Zai00

2015-11-04

[07:10:08] Zai00: has joined #ruby
[07:14:23] Zai00: Client Quit
[07:41:29] Zai00: has joined #ruby
[08:02:45] Zai00: Quit: Zai00
[09:35:10] Zai00: has joined #ruby
[11:12:18] Zai00: Quit: Zai00
[12:07:50] Zai00: has joined #ruby
[13:24:04] Zai00: Quit: Zai00

2015-11-03

[13:14:35] Zai00: Quit: Zai00
[14:56:11] Zai00: has joined #ruby
[15:12:18] Zai00: Quit: Zai00
[15:12:47] Zai00: has joined #ruby
[16:17:56] Zai00: Quit: Zai00
[16:22:44] Zai00: has joined #ruby
[18:01:36] Zai00: Quit: Zai00
[20:05:15] Zai00: has joined #ruby
[23:01:28] Zai00: Quit: Zai00
[23:04:13] Zai00: has joined #ruby
[23:10:01] Zai00: Quit: Zai00